قیمتهایی که  ملاحظه می کنید تقریبا حدودی می باشند .برای اطلاع ازتغییر قیمت ها در صورتی که سایت مطابق با خواسته شما طراحی شده و تحویل گردد با ما در تماس باشید 

طراحی فروشگاهی

قیمت طراحی سایت فروشندگی
تومان7
تومان 5 میلیون
 • طراحی کاملا رسپانسیو
 • وب اپ موبایل
 • هاست سی پنل
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • سئو اولیه رایگان
 • قرار دادن 10 محصول
 • امنیت بالا
 • سرعت بالا
فروشگاهی

طراحی فروشگاهی

قیمت طراحی سایت فروشندگی همراه با وب اپ موبایل
تومان 7 میلیون
 • طراحی کاملا رسپانسیو
 • وب اپ موبایل
 • هاست سی پنل
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • سئو اولیه رایگان
 • قرار دادن 10 محصول
 • امنیت بالا
 • سرعت بالا
فروشگاهی

طراحی چند فروشندگی

قیمت طراحی سایت چند فروشندگی
تومان 7 میلیون
 • طراحی کاملا رسپانسیو
 • وب اپ موبایل
 • هاست سی پنل
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • سئو اولیه رایگان
 • قرار دادن 10 محصول
 • امنیت بالا
 • سرعت بالا
فروشگاهی

طراحی چند فروشندگی

قیمت طراحی سایت چند فروشندگی
تومان 7 میلیون
 • طراحی کاملا رسپانسیو
 • وب اپ موبایل
 • هاست سی پنل
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • سئو اولیه رایگان
 • قرار دادن 10 محصول
 • امنیت بالا
 • سرعت بالا
فروشگاهی
هزینه های درست

طراحی شخصی

قیمت طراحی سایت برای شخص حقیقی
تومان 4 میلیون
 • طراحی کاملا رسپانسیو
 • هاست سی پنل
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • سئو اولیه رایگان
 • قرار دادن 10 محصول
 • امنیت بالا
 • سرعت بالا
شخصی-حقیقی

طراحی شخصی

قیمت طراحی سایت برای شخص حقوقی
تومان شروع از 5 میلیون
 • طراحی کاملا رسپانسیو
 • هاست سی پنل
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • سئو اولیه رایگان
 • قرار دادن 10 محصول
 • امنیت بالا
 • سرعت بالا
شخصی-حقوقی
مشاوره طراحی سایت

طراحی شرکتی

قیمت طراحی سایت شرکتی
تومان شروع از 5 میلیون
 • طراحی کاملا رسپانسیو
 • هاست سی پنل
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • سئو اولیه رایگان
 • قرار دادن 10 محصول
 • امنیت بالا
 • سرعت بالا
شرکتی

طراحی شخصی

قیمت طراحی سایت برای شخص حقوقی
تومان شروع از 5 میلیون
 • طراحی کاملا رسپانسیو
 • هاست سی پنل
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • سئو اولیه رایگان
 • قرار دادن 10 محصول
 • امنیت بالا
 • سرعت بالا
شخصی-حقوقی
مشاوره خوب برای طراحی سایت

طراحی سایت خدماتی

قیمت طراحی سایت خدماتی
تومان شروع از 5 میلیون
 • طراحی کاملا رسپانسیو
 • هاست سی پنل
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • سئو اولیه رایگان
 • قرار دادن 10 محصول
 • امنیت بالا
 • سرعت بالا
خدماتی